สร้างกุฏิ ถวาย วัดพระธาตุหนองสามหมื่นมูลนิธิพุทธศิลป์ ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม
ตามพระไตรปิฎกฯ, และอุปถัมภ์พระภิกษุในพระธรรมวินัย <<< ดูเพิ่มเติม >>>
ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทรัพย์
“โครงการสร้างกุฏิถวายวัดพระธาตุหนองสามหมื่น จ.ชัยภูมิ”
(1) ที่มา: ปัจจุบัน สถานที่สำหรับศึกษาพระไตรปิฎกในประเทศไทยมีไม่มาก
ที่มีอยู่เดิมก็มีเสนาสนะไม่เพียงพอ-ไม่เหมาะแก่การใช้งาน
ในการนี้ มูลนิธิพุทธศิลป์ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสร้างกุฏิถวายแด่สงฆ์
เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นที่พำนักแก่พระภิกษุ-สามเณร
ที่เข้ามาศึกษาพระธรรมวินัย ตามพระไตรปิฎก ณ วัดพระธาตุหนองสามหมื่น จ.ชัยภูมิ
ซึ่งเป็นสถานที่เปิดสอนพระไตรปิฎก และเป็นวัดใน เครือข่ายรักษาพระธรรมวินัย
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) มีพระภิกษุ-สามเณรกำลังศึกษาและปฏิบัติธรรมในวัดนี้รวม 26 รูป
ซึ่งกุฏิส่วนใหญ่มีสภาพเก่า ชำรุดตามกาลเวลา

ภาพ กุฏิปัจจุบัน <<< ดูเพิ่มเติมอีก 10 กุฏิ >>>

(2) ระยะเวลา: 24 มกราคม – 30 มิถุนายน 2563
(3) ท่านสามารถโอนเงินร่วมทำบุญสร้างกุฏิได้ที่

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธศิลป์
เลขที่บัญชี 409-005526-3

ส่งข้อมูลการทำบุญมาที่ Line ID = buddhasippa.com
หากประสงค์ใบอนุโมทนาบัตร เพื่อลดหย่อนภาษี กรุณาส่งชื่อ ที่อยู่มาทางไลน์
*** ใบอนุโมทนาจากวัด  สามารถลดหย่อนภาษีได้ ***

(4) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 090-931-3009 (ณัฐวุฒิ) , 080-941-4240 (โชติกา)

รายชื่อผู้บริจาค
1. คุณ ภัทรชัย คุณพุทธิรมย์ ………………….. 1,000
2. คุณ ………………………….. 200
3. คุณ ………………………….. 500
4. คุณ ………………………….. 300
5. คุณ อภิรักษ์ จิตรรัตน์ พร้อมเพื่อนๆ …………. 200
6. คุณ รัตนา แสงพุ่ม ……………………………… 300
7. คุณ ……………………………. 500
8. คุณ ชญาณ์กช ศิริกุล ………………………….2,000
9. คุณ ……………………………. 100
10. คุณ …………………………… 100
11. คุณ นริศรา เสนสุภา ………………………… 100
12. คุณ ศรัณย์ธร วัฒนาพร …………………….. 50,000
13. คุณ ธัญญารัตน์ วงศ์เขื่อน ………………….. 126.46
14. คุณ ทรงกลด ธรรมเดช ……………………. 1,000
15. คุณ ดิฏฐ์ศุภโชค โภชนา …………………… 500
16. คุณ ……………………………. 50
17. คุณ ……………………………. 20
18. คุณ ชัยวัฒน์ ใดยะสี ………………………….. 1,000
19. คุณ ………………………………. 21
20. คุณ รัฏฐญาภรณ์ อุปสรรค์ …………………… 5,000
21. คุณ ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ……………………. 10,000
22. คุณ ……………………………. 20
23. คุณ ……………………………. 200
24. คุณ บุญชนิด ตันติวุฒิ, ปภัสสร สิริสกุล …….. 2,000
25. คุณ ทศวรรณ พันธ์เจริญ ……………………… 900
26. ทีมนักวิจัย สสน. มหาวิทยาเชียงใหม่ ………… 300
27. ครอบครัวย่างกุลมิ่ง ……………………………. 560
28. คุณ ธิดารัตน์ พงษ์สานต์คีรี ………………….. 398
29. คุณ พิเชฏฐ์ กิจกัญจนาสน์ ……………………. 2,000
30. คุณ เจนประภา …………………………………. 5,000
31. คุณอิทธิ คุณรสริน คุณเกดประวีณ ฮั่นตระกูล .. 300
32. คุณ …………………………….. 500
33. คุณ ศุภลักษณ์ ผาดศรี …………………………….. 400
34. สมาชิกบุญเดือน …………………………………… 5,000
35. คุณพ่อถวิล คุณแม่บัวผิน จักนิสสัย ……………….. 300
36. คุณ พัชราภรณ์ คุณ สุประววีณ์ ……………………….. 2,000
37. คุณ ธีรโชติ คุณ ชลฎา บุญขวาง พร้อมครอบครัว …….. 500
38. คุณ มัณฑนา กันจินะ ………………………… 500
39. คุณ แพรวพราว อรุณกาณจนโรจน์ ………………. 200
40. คุณ ทรงยศ กุลสุทธิ์ พร้อมครอบครัว …………….. 3,000
41. คุณ จีระวิทย์ จักนิสสัย ……………………… 500
42. คุณพ่อสายันห์ คุณแม่มุกดา คุณ ณัฐุวุฒิ สารีอินทร์ .. 415.54
43. คุณ ……………………. 800
44. คุณ ณัชชนน อุปสรรค์ คุณ โชติกา รัตนาภรณ์นุกูล … 1,500
45. คุณ ……………………. 100
46. คุณ วิศินีภรณ์ วงศ์ใหญ่ พร้อมครอบครัว …………. 100
47. คุณ ……………………. 100
48. คุณ โกสินทร์ บุญธรรม ……………………… 100
49. คุณ ดาวศิริ บุรินทรงกุล ……………………….. 10,000.27
50. คุณ ……………………………. 700
51. กลุ่ม “วิสุทธสีโร” …………………………….. 17,200
52. คุณ Nangnoi Ngamp ……………………… 500
53. คุณ สุวิทย์ ใจจุ้ม ………………………………. 500
54. คุณ …………………………….. 200
55. คุณ ธนพล ภูมิสามพราน…………………. 1,000
56. คุณ นิสิตา จึงเจริญสุขยิ่ง ………………………. 3,000
57. คุณ …………………………….. 100
58. คุณ …………………………….. 100
59. คุณ ยุพดี ร้านอ้วนเรซิ่น …………………………. 2,000
60. คุณ สุรีรัตน์ อิทธิกมลเลิศ พร้อมครอบครัว………….. 6,000
61. คุณ โสภณ ฉกรรจ์ศิลป์………………………. 1,500
62. คุณ อิศรา ถาวรพิชญไชย ………….. 2,000
63. คุณ Ice ………………………… 5,000

ขออภัย หากรายชื่อตกหล่นหรือสะกดผิด กรุณาแจ้งมาทางไลน์

รวมยอดบริจาค 155,511.27  บาท (อัพเดทวันที่ 2 พ.ค. 63 )
หากมีเงินบริจาค เหลือจากการสร้างกุฏิหลังนี้
จะนำไปสร้าง บูรณะ ซ่อมแซม กุฏิอื่น ๆ ในวัดแห่งนี้ต่อไป

สนทนาธรรม

Comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!