สมทบทุน มูลนิธิพุทธศิลป์


บริจาคตามศรัทธาได้ที่   : ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : มูลนิธิพุทธศิลป์ 
เลขบัญชี : 409-005526-3
ติดต่อรับใบอนุโมทนาบัตรได้ที่ Line ID = chotika55

สนทนาธรรม

Comments

Got anything to say? Go ahead and leave a comment!